เฝ้าระวัง 3 พายุใหญ่ มาถึงไทยแล้ว 11 - 20 ต.ค.นี้

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อคืนวันที่ 11 ต.ค. นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ 3 ลูกที่จะพัดเข้ามาและส่งผลกระทบกับประเทศไทย โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ลูกแรก พายุโซนร้อนหลิ่นฟา เป็นพายุจรลูกที่ 15 ของปีนี้ ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก
วันที่ 11 ต.ค. ขึ้นฝั่งเวียดนาม ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก ที่เมืองดานัง, Dong Hoi, กวางงาย และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 12 ต.ค. ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ลาวใต้ ที่เมืองอัตตะปือ เซกอง จำปาสัก และปากเซ ฝนตกปานกลางที่อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นทั่วไป ทั่วทั้งภาคอีสาน

วันที่ 13 ต.ค. ทำให้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นโดยทั่วไปในภาคกลาง และภาคอีสาน

ลูกที่สองพายุดีเปรสชั่น ลูกที่ 16  คาดว่าจะมีการก่อตัวของพายุดีเปรสชั่นขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นลูกที่ 16 ของปีนี้
วันที่ 12 ต.ค. คาดว่าจะก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ โดยจะเคลื่อนที่ไปทางตะวันตก

วันที่ 13 ต.ค. คาดว่าจะเคลื่อนที่ผ่าน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ที่เกาะไหหลำ

วันที่ 14 ต.ค. ขึ้นฝั่งเวียดนาม ทำให้ฝนตกหนักที่เมืองดองฮอย และพื้นที่ใกล้เคียง ฝนตกหนักถึงหนักมาก ที่เมือง Thanh Hao และ Vinh

วันที่ 15 ต.ค. ฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่ตอนกลางของลาว โพนสะหวัน เวียงจันทน์ ฝนตกปานกลางที่ นครพนม บึงกาฬ อุดรฯ ฝนตกมากเพิ่มขึ้นทั่วภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้

 

ลูกที่สามพายุดีเปรสชั่นลูกที่ 17 
วันที่ 13 ต.ค. คาดว่าจะมีการก่อตัวขึ้น ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ติดชายฝั่งฟิลิปปินส์ อาจจะเป็นลูกที่ 17 ของปีนี้ โดยจะเคลือนที่ไปทางตะวันตก

วันที่ 14 และ 15 ต.ค. จะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่กรุงมนิลา
และพื้นที่ใกล้เคียง แล้วเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลจีนใต้ และ เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตก

วันที่ 17 ต.ค. ขึ้นฝั่งเวียดนาม ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่เมือง
Tuy Hoa, Qui Khon, ญาจาง ฝนตกหนักถึงปานกลาง ที่เมืองตามชายฝั่งทะเลตั้งแต่ เมืองดานัง ถึง เมือง Qui Khon

วันที่ 18 ต.ค. เคลื่อนที่เข้าไปในกัมพูชา ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก ที่เมืองสตึงเต็ง และฝนตกปานกลางในพื้นที่ทั่วกัมพูชา

วันที่ 19 ต.ค. ทำให้เกิดฝนตกหนักที่ ตราด และประจวบคีรีขันธ์
และ ฝนตกปานกลาง ในพื้นที่อีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมถึง กทม. และปริมณฑล

วันที่ 20 ต.ค. ทำให้ฝนตกปานกลางที่ ตราด ประจวบคีรีขันธ์
และมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมถึง กทม.และปริมณฑล”

อย่างไรก็ตาม โฆษกรัฐบาลย้ำว่า ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลได้เฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หมวดข่าว : ทั่วไป