สหภาพ ขสมก. ขู่ฟ้องตำรวจเอารถเมล์ไปขวางม็อบ

ข่าวสด
Share on facebook
Share on twitter

วันนี้ 12พ.ย.63 สหภาพแรงงานรัฐวิสหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) แถลงข่าวคัดค้านไม่เห็นด้วยกับ กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจการนำรถโดยสาร ขสมก. ไปปิดถนน เพื่อกีดขวางทางไม่ให้ผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร เคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล

ข่าวสด

ทั้งนี้ นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ประชาชนหลงเชื่อหรือเข้าใจผิดว่า ขสมก.เข้าร่วมกับฝ่ายการเมือง และวางตัวไม่เป็นกลาง ทำให้องค์กรเสียภาพลักษณ์

ขณะเดียวกันกรณีที่ตำรวจ กล่าวถึง กรณีที่รถเมล์ ขสมก.ได้รับความเสียหายนั้น ประชาชนที่ชุมนุมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย โดยตำรวจ และขสมก. จะร่วมกันฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไป และสหภาพฯ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการห้ามไม่ให้นำรถเมล์ไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น

สหภาพฯ ขอชี้แจงว่า การปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของ ขสมก. นั้น เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของ สหภาพฯ ตามมาตรา 40(4) แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

อย่างไรก็ตาม การที่ตำรวจ และ ขสมก. จะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ชุมนุมนั้น สหภาพฯ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะรถเมล์ เป็นทรัพย์สินขององค์การที่ได้มาจากภาษีของประชาชน โดยหากว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังคงใช้รถเมล์เพื่อการขัดขวางผู้ชุมนุมอีก ทางสหภาพฯ จะนำเรื่องและหลักฐานยื่นส่งฟ้องศาลต่อไป

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว : การเมือง