สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้ 76 รพ.จังหวัด

ขอบคุณรูปจาก : มติชน

Share on facebook
Share on twitter

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้ 76 รพ.จังหวัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.) ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 456 ชุด

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัด สธ. 76 จังหวัด จังหวัดละ 6 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 456 ชุด เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอบคุณรูปจาก : มติชน

ขอบคุณรูปจาก : มติชน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเห็นถึงความสำคัญทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด 19 บางส่วนที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือเข้ารับการตรวจพิเศษด้วยโรคอื่นๆ หรือคลอดบุตร บุคลากรด้านการแพทย์จึงจำเป็นต้องมีชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐาน เพื่อใช้ประจำในห้องผ่าตัด

ในการนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ผู้บริหาร สธ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอบคุณแหล่งข่าว : มติชน

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว : ทั่วไป