ระยอง สั่งปิดชายหาดทั้งจังหวัด! หลังยอดผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

หาดระยอง

ขอบคุณรูปจาก : ข่าวสด

Share on facebook
Share on twitter

ระยอง สั่งปิด ชายหาดทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 20.00-05.00 น. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หลังพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ระบุ หากฝ่าฝืนมีความผิด

วันที่ 30 มิ.ย.2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เปิดเผยถึงสถานการณ์ประจำวันของ จ.ระยอง ว่า วันนี้พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 41 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,618 ราย ยอดเสียชีวิตรวม 10 ราย กักตัวกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 1,761 ราย

นอกจากนี้ นายชาญนะ ยังได้ประกาศคำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 เห็นชอบ “ให้ปิดชายหาดทุกแห่งของจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 20.00-05.00 น.ของวันถัดไป ยกเว้นผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน”

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ปรับ และความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2564 นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ยอดผู้ป่วยระยอง

ขอบคุณแหล่งข่าว : ข่าวสด

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว : ทั่วไป