เริ่มแล้ว! ประชุมสภาสมัยวิสามัญ

ข่าวสด
Share on facebook
Share on twitter

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อการเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่มีการลงมติ ตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี ล่าสุดเปิดการประชุมแล้ว โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่การประชุม จากนั้น ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา

ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายที่ประชุมวิป 4 ฝ่าย ได้วางกรอบเวลาอภิปรายรวม 23 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ฝ่ายละ 5 ชั่วโมง และแบ่งเวลาให้ประธานรัฐสภาอีก 1-2 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึงรัฐสภาแล้ว โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเตรียมความพร้อม นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงสั้นๆว่า ขอให้รอฟังการอภิปราย

หมวดข่าว : การเมือง