องค์การเภสัชกรรมทวิต เตรียมเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

Cover_News_102962_01

วันที่ 29 ตุลาคม ทวิตเตอร์ ภาคีบุคลากรสาธารณสุข เผยแพร่หนังสือ ที่อ้างว่า เป็นขององค์การเภสัชกรรม พร้อมทวีตข้อความ จับตาวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 องค์การเภสัชกรรม เเละบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จะเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,200 โดส

จะต้องมีพิธีรับส่งมอบอีกไหม จะโดนเเย่งอีกหรือเปล่า ทำข่าวประชาสัมพันธ์เเต่ไม่ให้มีสื่อมวลชนด้วย


ทั้งนี้ในหนังสือฉบับดังกล่าวนั้นเป็นหนังสือ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ระบุถึงผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่องขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อรับวัคซีนโควิด-19 และทำข่าวประชาสัมพันธ์ (โดยไม่มีสื่อมวลชน)

นอกจากนี้ ในหนังสือฉบับดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า วัคซีนโมเดอร์นา จะทำการขนส่งมายังเครื่อง สายการบิน Lufthasa เที่ยวบินที่ LH772 โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เข้าพื้นที่เพื่อรับวัคซีน บริเวณเขตปลอดอากร และคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางตัวแทนของบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้ออกมาแถลงข่าวว่า โมเดอร์นาลอตแรกที่จะส่งมาถึงประเทศไทยนั้น มีการยืนยันจากทางโมเดอร์นาว่า จะสามารถส่งมอบได้ในวันที่ 5 ..นี้ ซึ่งหากหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือฉบับจริงที่ออกโดยองค์การเภสัชกรรม ถือว่า เป็นการส่งมอบเร็วกว่ากำหนดที่บอกไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้องรอการชี้แจงจากทางองค์การเภสัชกรรมอีกครั้งหนึ่ง ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.