หัวข้อ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด-19 วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 376 ราย เสียชีวิต 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 372 ราย อีก 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 64 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 18,238 ราย

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,963 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 202 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 87 ราย Community Isolation (CI) 2,251 ราย Home Isolation (HI) 492 ราย Hospitel 426 ราย โรงพยาบาลรัฐ 508 ราย โรงพยาบาลเอกชน 920 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 77 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว 3,905 ราย สีเหลือง 976 ราย สีแดง 82 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 89 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 22,407 ราย และรักษาหายแล้ว 17,189 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 374 ราย ขณะที่การตรวจ ATK เมื่อวานนี้ตรวจไป 2,084 ราย พบผู้มีผลบวก 150 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจ.เชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 1,306,055 คน คิดเป็นร้อยละ 75.52 จากประชากรจ.เชียงใหม่ 1,729,353 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 240,943 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 124,908 คน กลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี ฉีดแล้ว 940,204 คน