6 สัญญาณอันตราย คุณอาจเสี่ยงโรค “นอนไม่หลับ”

หากมีอาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับไม่สนิท ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หากปล่อยไว้โดยไม่ทำการรักษา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง 

นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การนอนหลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการดำรงชีวิต หากเรานอนหลับพักผ่อนได้ดีและเพียงพอจะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สดชื่นแจ่มใส ไม่หงุดหงิดง่าย แต่ในบางคนที่พบว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ เช่น นอนหลับได้ยาก นอนหลับไม่สนิท ตื่นเร็วกว่าเวลาที่ควรจะตื่น และง่วงนอนในเวลากลางวัน หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตได้ 

กลุ่มเสี่ยงโรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ ส่วนมากมักจะเกิดในผู้หญิงและผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

สาเหตุของโรคนอนไม่หลับ

นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ โดยมีปัจจัยเสี่ยง เช่น 

 • ลักษณะของบุคคล นอนหลับไม่ลึก หูไว ตื่นง่าย หรือมีความวิตกกังวลง่าย 
 • ปัจจัยกระตุ้น การเปลี่ยนงาน การเสียชีวิตของคนที่รัก การหย่าร้าง 
 • พฤติกรรมของผู้ป่วย การนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานานๆ 
 • การดื่มกาแฟช่วงเวลาเย็นหรือก่อนนอน นอนกลางวันหลังบ่ายสามโมง  

เป็นต้น 

สัญญาณอันตราย คุณอาจเสี่ยงโรค “นอนไม่หลับ”

เราสามารถสังเกตอาการของการนอนหลับได้ เช่น 

 1. นอนหลับได้ยาก นอนหลับไม่ต่อเนื่อง นอนหลับไม่สนิท 
 2. ตื่นเร็วกว่าเวลาที่ควรจะตื่น 
 3. มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง 
 4. สมาธิลดลง ความสนใจและความจำลดลง 
 5. อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิดง่าย 
 6. ง่วงนอนตอนกลางวัน 
อันตรายจากโรคนอนไม่หลับ

หากปล่อยให้มีอาการนอนไม่หลับเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายอันตรายมากมาย เช่น 

 • โรคซึมเศร้า (เพิ่มความเสี่ยงมากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า
 • โรคหัวใจขาดเลือด 
 • ภาวะหัวใจวาย 
 • ความดันโลหิตสูง 
 • โรคไขมันสูง 
 • โรคเบาหวาน 
 • โรคอ้วน 
 • อาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิต เพราะเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถและอุบัติเหตุจากการทำงานได้

ดังนั้นการนอนหลับจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพ หากพบว่ามีอาการนอนไม่หลับหรือสงสัยว่าตนเองอาจเป็นโรคนอนไม่หลับ ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับ เพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการรักษาอย่างถูกต้อง