ปฏิญญา 120 วัน อันเด่นชัด จากปาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปฏิญญา 120 วัน อันเด่นชัด
Share on facebook
Share on twitter
จากคำประกาศ “เปิดประเทศ” ภายใน 120 วันจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเป้าหมายโดยพื้นฐานคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
เป็นความเชื่อมั่นบนพื้นฐานที่รัฐบาลจะจัดหา “วัคซีน” มาฉีดให้กับประชาชนโดยพื้นฐาน 50 ล้านคนทั่วประเทศ

เป้าหมายนี้จะเป็นหลักประกันไม่เพียงแต่ในเรื่องการป้องกันภัยคุกคามจากไวรัส โควิดในหมู่ประชาชนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นหลักประกันที่ประเทศไทยจะคืนสู่ความเป็นปกติ

นั่นก็คือ ปกติเหมือนกับที่เคยดำรงอยู่ก่อนการประกาศและบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเดือนมีนาคม 2563

แม้ว่าจะยังคงยึดกุมการปฏิบัติที่ระมัดระวังและป้องกันตัวอย่างเปี่ยมด้วยจิตสำนึกอยู่ กระนั้น ก็มีหลักประกันค้ำยัน

ความเป็นปกติจึงมีความหมายเป็นอย่างสูง

เป็นความหมายในด้านปลอดภัยจากไวรัส เป็นความหมาย ที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมืองได้เหมือนที่เคยทำ

นี่ย่อมเป็น “คำประกาศ” ที่ประชาชนไทยรอคอยและปรารถนาจะได้ยินจากปาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วง 1 ปีที่ผ่านมา จะไม่มีความมั่นใจมากนักก็ตาม

เป็นความไม่มั่นใจแม้ว่าจะมีพระราชกำหนดบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉินเป็น “เครื่องมือ” สำคัญ ภายใต้การกำกับของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เบ็ดเสร็จ

เนื่องจากได้ประสบกับการแพร่ระบาดครั้งแล้วครั้งเล่า จากรอบที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม 2563 รอบที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และรอบที่ 3 เมื่อเดือนเมษายน 2564 ขณะเดียวกัน ที่ประสบกับความไม่แน่นอนของ “วัคซีน” ก็มีอยู่ คำประกาศจึงเหมือนกับเป็นการให้ “สัจจะวาจา” ซึ่งจะต้องชี้ขาดอยู่ที่ “การปฏิบัติ” อันเป็นจริง

นับจากวันที่ 16 มิถุนายน จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม จึงเป็นระยะเวลาอันทรงความหมายเป็นอย่างสูงทั้งต่อประชาชน และโดยเฉพาะต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คำตอบของคำประกาศนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อน เพราะเป็นคำตอบอยู่ที่การปลอดจากภัยคุกคามของโควิด

เมื่อท่านพูด ประชาชนจะฟัง เมื่อท่านทำประชาชนจะเชื่อ

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว : ทั่วไป